כל הפוסטים בבלוג המשרד

הרצאה מס שבח

הרצאה מס שבח

הרצאה מס שבח ומס הכנסה רואה חשבון ועורך דין שמש ששון נקודות ממשק והקטנת המס עיקרון הטלת המס המס מוטל

קרא עוד ←
עורך דין להקמת חברות

עורך דין להקמת חברות

עורך דין להקמת חברות עורך דין להקמת חברות פתיחת חברה על פי חוק החברות ! פתיחת חברה : חברה הינה

קרא עוד ←
חוזר מס הכנסה- הוראת שעה חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.09.2017

חוזר מס הכנסה- הוראת שעה חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.09.2017

.1 כללי במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו ,)2018 התשע"ז2016- (להלן: "חוק ההתייעלות)"

קרא עוד ←
תזכורת- מיסוי מתנות לחגים

תזכורת- מיסוי מתנות לחגים

מתנות או תווי שי לעובדים שכירים. מעבידים רבים נוהגים לתת לעובדיהם שי לכבוד החג. השי יכול לבוא בצורת 'תווי שי'

קרא עוד ←
מיסוי‏ תשלומים‏ המתקבלים‏ בגין‏ פוליסות‏ ביטוח‏ מפני‏ אובדן‏ כושר‏ עבודה

מיסוי‏ תשלומים‏ המתקבלים‏ בגין‏ פוליסות‏ ביטוח‏ מפני‏ אובדן‏ כושר‏ עבודה

מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, בעקבות תיקון 190 לפקודה. קיימים שלושה סוגי פוליסות אובדן כושר

קרא עוד ←
הוצאות אחזקת רכב

הוצאות אחזקת רכב

 "רכב" – כל רכב המוגדר ברישיון מסוג N1- ו M1 הוצאות לאחזקת רכב תוכרנה במגבלות המפורטות להלן: כרכב (הכוונה L3 בתקנות

קרא עוד ←