עורך דין מיסים בתל אביב

עורך דין מיסים בתל אביב

 

השקט הנפשי שלך חייב גב חזק מול רשויות המס. לשירותך 40 שנות מצוינות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עורך דין מיסים בתל אביב

חוקי המס בישראל מורכבים ומצריכים פרשנות ועל הפרשנות קיימת לעתים מחלוקת בין
רשויות המס לאזרחים. מחלוקות כאלו נדונות בבתי משפט ולאחר הכרעה בבית משפט מחוזי
פסק הדין מהווה הנחיה מנחה לפרשנות החוק.
אם הוגש ערעור לבית משפט עליון על ידי רשויות המס או האזרח פסיקתו הינה הלכה מחייבת .
לעורך דין מסים יש את ההכשרה המשפטית המתאימה למתן פרשנות לדיני המס .

אך יחד עם זאת היות ודיני המסים מושפעים גם מכללי חשבונאות מקובלים לעורך דין מסים
יש צורך ביידע רב בכללי חשבונאות.

הדוחות הכספיים נערכים על פי כללי חשבונאות מקובלים ועריכה על פי הכללים מחייבת את רשויות המס לקבל את תוצאת הרווח לצרכי מס.

tax-lawyer-tel-aviv2

אך אם נקבע בחוק סעיף דיווח ספציפי הוא גובר על כללי החשבונאות והנישום חייב לדווח למס הכנסה על פי הוראות אותו סעיף.

המשרד מטפל בלקוחות רבים

בעריכת דוחות ובייצוג מול רשויות המס מס הכנסה

מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין עם ניסיון ייצוג וייעוץ במיסוי למעלה מ40 שנה בכל תחומי הפעילות במשק

מיסוי היחיד מיסוי חברות מיסוי חברות זרות

התמחות ספציפית במיסוי מקרקעין וממשק מס הכנסה

התמחויות במיסוי בינלאומי

international tax

תושבים חוזרים

תושבי חוץ

השקעות ישראלים בחול

חברות בוועדות מסים

לשכת עורכי הדין מרכז וועדת מסים וועדת מיסוי מקרקעין

לשכת רואי חשבון סניף נתניה חדרה יושב ראש ועדת מסים