תכנון מס

תכנון מס מהו ?
תכנון מס הינו מושג המתאר ביצוע פעולות שונות לצורך הפחתת חבות המס של הנישום (יחיד או חברה ) ככל הניתן. תכנון המס נעשה תוך שימוש ב"פרצות" משפטיות, כלומר מקרים אותם ניתן לפרש מקצועית בדרכים שונות ולפעול שונה. מתכנן המס משווה בין תוצאות המס של דרכי הפעולה שונות על פי החוק במטרה לבחור את דרך הפעולה שתניב את תוצאות המס הטובות ביותר עבורו. יצוין כי תכנון המס יעשה אך ורק במסגרת החוק, תכנון מס אשר נעשה בדרך לא חוקית בה המתכנן מפחית את חבות המס לטובת הנישום, הינו עבירה על החוק שבגינה הנישום ומתכנן המס עלולים לעמוד לדין פלילי ואף להיכנס לכלא.
תכנון מס סוף שנה
consulting
על מנת לבצע תכנון מס חכם נדרש לבחון מספר רב של משתנים, בהם:
חוקי מס שונים הוראות מקצועיות של מס הכנסה פסקי דין ומאמרי פרשנות;
תחום העיסוק של הלקוח וסוגי העסקאות;
ביצוע מראש של הליכים משפטיים; תיעוד הפעולות באמצעות נתונים ומסמכים שניתן להציג בעת הצורך;
התעדכנות והתחשבות בכל שינוי בחקיקה ובמיסוי לרבות בשלב הצעת חוק
בחירת צורת התאגדות וניסוח חוזים מותאם לצורך;
מחשבה על עתיד החברה או העסק, ועוד
. על כן, עבור תכנון מס אופטימלי, כזה שמשתמש במידע באופן חוקי ומחושב להפחתת חבות המס, יש להיעזר באנשי מקצוע המומחים לתחום המיסוי הרלוונטי.
דוגמאות במסגרת תכנון המס
· בחירת מיקום גאוגרפי של תאגיד – בהתאם לשיעור המס המקובל בכל מדינה.
· קיזוז הפסדים – הפחתת הפסדים מוכרים למס שהצטברו בעבר מהכנסות ההווה
· ניהול הוצאות והכנסות בסדר הזמן – בכפוף לכללי חשבונאות או הוראות בחוק
· העברת נכסי מקרקעין בין בני משפחה ללא תמורה – חיסכון במס שבח עתידי
· מקלט מס – מדינות בהם שיעור המיסוי בתחום מסוים נמוך מהרגיל,
· רכישת חברה עם הפסדים כאשר יש טעם כלכלי לרכישה
*רכישת ציוד המקנה פחת מוגדל המקטין את הרווח החייב במס
רשות המסים דורשת לדווח על פעולות תכנון מס מסוימות. פעולות אלו נבדקות על ידי רשות המיסים מחשש לניצול לרעה של אמנות מס, פרשנות שגויה של החוק . אי דיווח על התכנון יכול להפוך את הפעולה לאירוע בתחום הפלילי.
רואה-חשבון
זכותו של כל אזרח לבצע תכנון מס כל עוד אינו מבצע עבירת מס.
למשל אי רישום הכנסה איננה תכנון מס אלא עבירת מס פלילת

אודות רואה חשבון שמש

רואה חשבון בנתניה

השארת תגובה