עורך דין להקמת חברות

עורך דין להקמת חברות

עורך דין להקמת חברות פתיחת חברה על פי חוק החברות !

פתיחת חברה :

חברה הינה אישיות משפטית המוקמת על ידי בני אדם ומאותו מועד הינה אישיות משפטית נפרדת. חברה יכולה להיות מוקמת על ידי בעל מניות אחד. הקמת החברה הינה על פי חוק החברות
ומתבצעת במשרד ממשלתי הנקרא רשם החברות.
בשנים האחרונות יחידים רבים בוחרים לפעול בעסקים במסגרת פעילות המתאגדת כחברה עקב יתרונות בהגבלת האחריות ולעתים אף במיסוי הישיר.

  • פתיחת חברה מתבצעת ברישום על ידי סידרת טפסים המוגשים לרשם החברות
  • פתיחת חברה מבוצעת על ידי עורך דין מתוקף חוק החברות בו הוא נדרש לזהות בעל המניות כשירותו המשפטית ואת חתימתו.
  • הקמת חברה יכולה להיות לכל מטרה לשם רווח , אך הקמת חברה לא תאושר למטרות לא מוסריות.. בשלב הקמת החברה העורך הדין יבדוק אם קיימת חברה בשם זהה.
  • רשם החברות לא יאשר את הקמת חברה בשם שניתן כבר לחברה קיימת.
  • לאחר הקמת החברה הטיפול בענייני החברה יהיה נתון בעיקר בידי שני אנשי מקצוע
  • עורך דין לטיפול משפטי
  • רואה חשבון לעריכת דוחות כספיים מבוקרים.
  • חוק החברות קובע כי חברה חייבת בדוח מבוקר על ידי רואה חשבון.
  • פקודת מס הכנסה אינה מאפשר קליטת דוח חברה כתקין ללא צירוף חוות דעת רואה חשבון.
  • יתרונות ניהול העסק באמצעות חברה יפורטו במאמר בכותרת יתרונות חברה

עורך דין להקמת חברות כמו כן שמש ששון הוא עורך דין מיסים בנתניה

עורך דין להקמת חברות

השארת תגובה