כתבה מתוך וואלה חדשות

רו"ח ששון שמש בראיון מיוחד בוואלה חדשות עסקים : מסביר ומרחיב על תקנות פחת מואץ מיוחדות שהונהגו בישראל בעבר,
מתוך הכרה כי פעילות מסוג זה תמריץ את המשק. כך, בסוף שנות השמונים ותחילת שנות התשעים
משרד האוצר אישר תכנית שכללה פחת של 100% אחוז על ציוד ותמריץ להעסקת עובדים. פחת מואץ
נקבע בתקנות גם לרכישות בשנים 2002 ו-2005.

news

עוד הוסיף רו"ח שמש, כי בשנות האינפלציה הגבוהה נקבעו בתקנות על פי חוק התיאומים, בשל אינפלציה,
שיעורי פחת מוגדלים לבתי מלון, אוטובוסים בהרכבה מקומית ותעשיה. על אף שהוראות חוק התיאומים
בשל אינפלציה בוטלו כאשר האינפלציה בישראל ירדה לשיעורים אפסיים, התקנות על פי החוק המאפשרות
הגדלת שיעורי דרישת הפחת נשארו בתוקפן עוד שנים רבות.

news1

השארת תגובה