קיבוע זכויות פנסיה

קיבוע זכויות פנסיה

לקבלת סכום פנסיה פטור ממס

המונח קיבוע זכויות פנסיה מתייחס לקביעת סכום פטור ממס מתוך הפנסיה השנתית המתקבלת.
למי זה מתאים??
בעיקר לאדם שפרש לפנסיה וסכום הקצבה גבוה ומתחייב במס הכנסה או לאדם הפורש לפנסיה אך עובד בעבודה נוספת.

ככלל המדינה קבעה כמה הפחתות מס לאדם שהגיע לגיל פרישה. אחד מהם הינו סל פטורים ממס מחלק מקצבאות פרישה בסכום מצטבר לכל תקופת הפנסיה נכון ל- 2022 סך 810,576 ₪. ניתן להשתמש בסכום זה לטובת קבלת פיצויים פיטורים פטורים ממס לטובת היוון קצבאות חייבות במס או לטובת פטור מהכנסות שנתיות מפנסיה. במרבית המקרים שטיפלנו הפטור הנבחר היה צירוף של פיצויים ופנסיה אך יש לבדוק כל מקרה לכל לקוח בנפרד היות וקיימים משתנים רבים שישפיעו על ההחלטה איזה הרכב פטור להשתמש, על כן מומלץ למסור את החישובים לאיש מקצוע ולא לבצע אותם באופן עצמאי.

שיטת החישוב – הסכום הפטור המקסימלי הינו 52% מקצבה חודשית של 8,660 ₪ הסכום הפטור 4,503 ש"ח. בהנחה שהאדם בהכנסות בשיעור מס שולי 35% חיסכון המס השנתי הינו 18,912 ש"ח.
אחוזי וסכומי הפטור צפויים לגדול ב2025 ל62 אחוז.
הסכום הפטור מוקטן אם קיבל האזרח פיצויי פיטורין פטורים ממס במהלך 32 שנים שלפני גיל הפרישה אצל נשים 62 ואצל גברים 67.

בחוק נקבע כי סכום הפיצויים הפטורים מחושב מתוך סך סכום הפטור המוקצה לאדם במקסימום 32 שנים סכום הפטור לשנה 12640 שח . לכן בכל מקרה נותר סכום פטור מקצבת פנסיה בסכום שנתי מינימלי 17635 שח.
המשמעות היא אם אדם מקבל פנסיה בגיל פרישה ולא מופיע סעיף קצבה פטורה באישור השנתי שלו טופס 106 הרי שהוא מפסיד סכום מס על החלק שהינו זכאי לפטור ממס.
אם נרשם באישור השנתי סכום פטור סך סכום פטור 17635 שח זה הוא הסכום המינימלי וייתכן שהוא זכאי לסכום פטור שנתי גבוה יותר הרי משלם הקצבה לא ביצע את הפטור היות ולא הוצג בפניו אישור של פקיד השומה.

הליך קיבוע הזכויות צריך להתבצע מול פקיד השומה ובסוף התהליך יונפק למקבל הקצבה אישור למשלם הקצבה מה הסכום הפטור ממס לחודש.ללא אישור, המשלם אינו רשאי לחשב למקבל הפנסיה סכום פטור כל שהוא.

מומלץ לכל אדם בפנסיה לבדוק באישור השנתי טופס 106 לשנת 2021 מה הסכום הפטור שניתן לו מתוך קיצבת הפנסיה.
במידה ולא נרשם כאמור או נרשם סכום נמוך אפשר לבצע עבורו הליך קיבוע זכויות מול פקיד השומה שמשמעותו קבלת החזרי מס ל 6 שנים אחורה והקטנת סכומי המס לכל שנות חייו העתידיות.

להלן דוגמאות סכום המס שאדם בפנסיה משלם והיה זכאי לפטור בהנחה שזכאי לסכום המקסימלי למשך 20 שנה

אם הכנסותיו מכל המקורות הינם :
בתקרת מס שולי 20 אחוז סכום המס האבוד כ216000 שח

תקרת מס שולי 31 אחוז סכום מס אבוד כ 335000 שח

תקרת מס שולי 35 אחוז סכום מס אבוד כ 378000 שח

תקרת מס שולי 47 אחוז סכום ס אבוד כ 506000 שח

על כן מומלץ לכל פורש לפנסיה לפנות לייעוץ מקצועי לביצוע וקבלת אישור הקיבוע זכויות ועוד יותר מומלץ למקבל פנסיה שאין לו סעיף פטור ממס באישור השנתי כלל או שהסכום הפטור ממס הרשום הינו 17635 שח לפנות ליועץ לבדיקה
היות אדם במצב זה, פרט לפטור עתידי, יהיה זכאי גם להחזרי מס משנים קודמות.

מחבר המאמר : שמש ששון רואה חשבון , עורך דין
שמש ששון ושות' רואי חשבון
בצוות המטפל רואי חשבון,יועצי מס, עורך דין ואקטואר !
טל' 098854622 | פקס 098350128 | www.shemesh.org.il