העקרונות שמנחים אותנו

זמינות

aminut

יצירתיות

criet

אמינות

aminut

שקיפות

trans

עסק מורשה

הוא ארגון הפועל לשם השגת רווח לבעליו.
עוסק
הוא מי שמעניק שירותים או מוכר טובין, נכסים ומקרקעין.
בית עסק הוא המקום בו פועל העסק והוא מחויב ברישיון בהתאם לסוג בית העסק.
כדי להעניק שירותים או למכור נכסים במהלך עסקים רגיל יש להירשם כעוסק במשרדי מע"מ.
בנוסף נדרש רישום במשרדי מס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי. כאשר אדם פותח תיק במע"מ,
הוא צריך להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק. על פי מחזור שנתי צפוי מוצהר
ייקבע אם הדיווח למעמ יהיה חודשי או דו חודשי. כל אדם יכול לגשת למשרדי מעם ולנסות לבצע פתיחת תיק לבד
אך   עדיף לו להיעזר באיש מקצוע שייתן חבילת כללים וכלים. משרדנו מנחה ומדריך בשלב פתיחת בעסק
ובכך נמנעות תקלות רבות   בימים הראשונים של הפעילות. המשרד מחובר למחשבי מס ערך מוסף
ועל כן מורשה לפתוח את תיק המעמ בלא שיהיה צורך ללקוח להגיע בעצמו למשרדי מעמ

seperator

עוסק פטור

הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על סכום שנקבע
מעת לעת על ידי רשות המיסים (הסכום הקובע הוא 100,491 ₪). עוסק זה פטור מגביית מע"מ מלקוחותיו,
ולא רשאי לקזז מע"מ בגין הוצאותיו. עוסק מורשה הוא עוסק שנרשם כעוסק במשרדי מע"מ
ואינו עוסק פטור, או שלגביו נקבע שיירשם כעוסק מורשה (גם אם מחזור העסקאות שלו קטן יותר).
עוסק מורשה גובה מע"מ מלקוחותיו ומעביר את המע"מ הנגבה לרשות המיסים. כלומר,
הוא מוסיף לסכום העסקה עוד 17% מס. בנוסף העוסק המורשה רשאי לקזז מתוך הסכום המועבר
לרשות המיסים את מס תשומות שהוא המע"מ ששילם בגין רכישות והוצאות שוטפות עבור העסק. רשת חברתית
seperator

עוסק מורשה

יכול לפעול גם כחברה. מכיוון שהעוסק המורשה גובה מע"מ מלקוחותיו, עליו להוציא חשבוניות מס בגין כל עסקה.
עוסק מורשה חייב לדווח לרשויות המע"מ על מחזור העסקאות, על המע"מ שגבה מהלקוחות ועל המע"מ שקיזז
בגין רכישות והוצאות שוטפות של העסק. המשרד מספק ללקוחותיו תוכנה חינמית להפקת חשבוניות וקבלות
עד 50 מסמכים בחודש. מס הכנסה המוטל על עוסק מורשה מחושב על פי מדרגות מס משום שהכנסתו נחשבת
כהכנסה אישית בדיוק כמו אצל שכיר אך בניגוד לשכיר – עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות.
אנחנו מדריכים את לקוחותינו   למיצוי מיטבי של זכויותיהם להכרה בהוצאות על פי אופי העסק כמו כן
במעמד פתיחת תיק מעם יש לפתוח תיק ביטוח לאומי על מנת לקבל כיסוי ביטוחי של ביטוח פגיעה בעבודה מיידי.
אנחנו נדריך את הלקוח לגבי הצהרתו הראשונית לביטוח לאומי. חשוב לציין כי ישנם בעלי מקצועות ועיסוקים
אשר חייבים להירשם כעוסק מורשה, כלומר הם אינם יכולים להירשם כעוסק פטור
(גם אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ-100,491 ש"ח בשנה). ראה רשימה נפרדת.

קבע פגישה

שלח

seperator

מחויבים להירשם עוסק מורשה:

חשוב לציין כי בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים

חייבים להירשם כעוסק מורשה, כלומר הם אינם יכולים להירשם כ

(גם אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ-100,491 ש"ח בשנה):

 • אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים,
 • יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות,
 • מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית,
 • רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
 • נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחייה, בניית תפאורה.
 • הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.
 • הרצאה, הוראה.
 • כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה.
 • פישור.
 • בעל בית ספר לנהיגה.
 • סוחר או מתווך מקרקעין.
 • בעל בית ספר או גן ילדים.
 • סוחר ומתווך רכב.
 • חברה הרשומה כדין.
 • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

עוסק מורשה