מענק מהמדינה לעסקים

מענק מהמדינה לעסקים עקב וירוס האומיקרון ינואר פברואר 2022

הזכאים למענק:
עסקים אשר מחזור ההכנסות ינואר פברואר 2022 ירד בלמעלה מ 25 אחוז לעומת ינואר פברואר 2019.
סיבת הירידה הינה מהפסד הכנסות עקב וירוס האומיקרון.

מחזור הכנסות 2021 איננו גבוה ממחזור הכנסות 2019 ביותר מ115 אחוז

סוג המענק :

מענקי תקופת קורונה היו משני סוגים
1 מענק סוציאלי
2 מענק הוצאות קבועות לעסק..

לעומת זאת מענק ינואר פברואר 22 הינו מסוג אחד בלבד החזר הוצאות קבועות

מענקים לפי קבוצות מחזור

עסקים בעלי מחזור עד 300000 שח יכולים לבצע בקשת המענק באיזור האישי

עסקים בעלי מחזור מעל 300000 עד 1500000 יכולים לבצע בקשה באיזור האישי או על ידי מייצג רואה חשבון או יועץ מס

סכום המענק המינימלי 9350 שח

עסקים בעלי מחזור מעל 1500000 שח מומלץ לבצע על ידי מייצג .

החישובים מורכבים יותר כוללים התייחסות להוצאות שכר ולתשומות מע"מ