מס רכישה

מס רכישה

מס רכישה מה הוא מס רכישה ?

הגדרות

מס רכישה הוא תשלום חובה עבור כל רוכש זכות במקרקעין. זכות במקרקעין היא בעלות,
חכירה לתקופה של למעלה מ-25 שנים או הרשאה להשתמש במקרקעין המהווה בפועל
מתן בעלות או חכירה למשך תקופת ההרשאה.

בשונה ממס שבח המשולם על רווח ממכירת מקרקעין מס רכישה משולם על הוצאה כמו מס ערך מוסף.

מס הרכישה מחולק למדרגות המתעדכנות אחת לשנה ב16 לינואר, סכום המס יחושב עפ"י שווי העסקה
ואחוז המס המתאים לה בהתאם למדרגות. המס נגבה עבור נכסי נדל"ן דוגמת בתים פרטיים, דירות מגורים,
מגרשים ביעודים שונים (חקלאי, מסחרי, משרדים, מגורים ועוד) ומבנים ביעודים שונים.
קבע פגישה

שלח

מדרגות מס
מדרגות המס

פירוט מדרגות המס

buy

ראיית חשבוןפטורים והקלות

רשימת פטורים

ישנם פטורים והקלות הניתנים עפ"י תקנות מיסוי מקרקעין. חלק מההקלות הניתנות הן הנחות במס רכישה :
לנכים, עיוורים ולקויי ראייה, ילדים עם נכות 100%, ניצולי שואה, נכי עבודה, נכי צה"ל, נכי תאונות דרכים,
נפגעי פעולות איבה, עולים, בני משפחות שקולות ועוד. הפטורים שניתנים הם: פטור ממס רכישה
במכירת זכויות מקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן זוג ופטור על דירה יחידה עד תקרה מסוימת.
הסיבה העיקרית למתן הפטור השני מבין השניים היא שלמשקיעים בעלי כמה דירות יש מס בשיעור גבוה יותר!
המס הזה משחק תפקיד חשוב בניסיון של המדינה לווסת את שוק הדירות ולהקטין ביקושים לדירות, בעיקר מצד המשקיעים.


המשרד   מטפל בפניות למס רכישה על מנת להקטין ולהשיב כספים ששולמו למס רכישה ביתר
מאחר ולא נתבעו הקלות במס