טפסים שימושיים

רשימת טפסים שימושיים

 • רשם החברות

ביטוח לאומי :
 • 211 – תביעה לתשלום דמי פגיעה.
 • 250 – מתן טיפול רפואי לנפגע עבודה.
 • 283 – מתן טיפול לנפגעי עבודה – עצמאי.
 • 355 – תביעה לתשלום דמי לידה.
 • 480 – תביעה לקיצבת זיקנה.
 • 614 – הצהרת מעסיק בדבר העסקת עובד במשק בית.
 • 501 – תביעת מעסיק להחזר תגמולי מילואים.
 • 502 – תביעה אישית לתגמולי מילואים (עצמאי).
 • 672 – בקשה לתיקון מקדמות.
 • 699 – הצהרת מעסיק על סגירת תיק.
 • 753 – בקשה לתיאום ביטוח לאומי לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית
 • 1500- תביעה לדמי אבטלה.
 • 1514 – אישור מעסיק לדמי אבטלה
 • 5026- בקשה לשינוי מקום תשלום, כתובת, מקבל קצבה.
 • 6101 – דין וחשבון רב שנתי (פתיחת תיק ושינוי סוג).
 • 6103- בקשה להחזר יתרת זכות.

infoshemesh