הנהלת חשבונות לעוסק מורשה

הנהלת חשבונות לעוסק מורשה

הנהלת חשבונות חד צדדית לעוסק מורשה
מהי הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות פירושה רישום פעולות מסוימות בארגון, לצורכי מנהל עסקי סדור ושקיפות
לצורך עצמי ואל מול רשות מס רלוונטית. בין סוגי הפעילויות הנרשמות ישנן תנועות של הכנסות והוצאות ותנועות הוניות בגין רכישת ציוד קבוע שישרת את העסק מספר שנים ומכירת ציוד קבוע
סוגי הנהלת חשבונות
ישנן שתי שיטות נפוצות מאוד לניהול חשבונות: הנהלת חשבונות חד-צידית והנהלת חשבונות כפולה. כל עסק נדרש להשתמש באחת משתי השיטות הנ"ל, הבחירה בין השיטות תעשה על פי1. שיקולי מידע ובקרה הנדרשים על ידי בעל העסק
2. קריטריונים שנקבעו על ידי רשות המסים המחייבים מעסק לנהל חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה
office

מהי הנהלת חשבונות חד-צדדית

תיעוד רישום הוצאות והכנסות של העסק. לביצוע פעולות אלו לא נדרשת מיומנות גבוהה שהיא. מתוך רישום פעולות אלו ניתן להפיק דוחות שמחויב בהם כל עסק עפ"י חוק. דוח למע"מ ודוח למס הכנסה תקופתיים (חד חודשי או דו חודשי), ובנוסף דוח רווח והפסד המאפשר לבעל העסק לקבל בכל רגע נתון תמונת מצב של העסק, את מחזור העסקי ואת היקף ההוצאות. דוח זה נותן אפשרות לנהל את העסק באופן יעיל יותר. רשות המסים קבעה כללים לניהול ספרים על כן יש להשתמש בתוכנה מוכרת ומאושרת ולא בדוחות אקסל.
מי חייב בהנהלת חשבונות חד-צדדית ?
שיטת הנהלת חשבונות זו מתאימה לעוסקים פטורים, ולעסקים קטנים הרשומים כעוסק מורשה ומנהלים היקף פעילות קטן וללא פעילות פיננסית מורכבת.
מי ינהל חשבונאות כפולה
עסקים שמחזור הפעילות שלהם מחייב אותם עלפי תקנות מס הכנסה לנהל חשבונאות כפולה
עסקים עם פעילות מורכבת יתרות לקוחות וספקים המצריכים בקרה ינהלו כפולה על אף שאינם נדרשים

השארת תגובה