החזר מס ללקוחות המשרד

החזר מס ללקוחות המשרד

רשימה חלקית

רואה חשבון ששון שמש המתמחה בטיפול בנושא החזר מס שבח בפקודת מס הכנסה
שהוא גם עורך דין מוסמך עם ראיית ההיבטים המשפטיים בנושא
יש יתרונות ברורים להקטנת חיובי מס שבח וביצוע החזרים !
תיכנון מס מדוייק למקסום הזכויות שלך בקבלת ההחזרים

החזר מס בגין מכירת משרד לאחר טיפולנו התקבל החזר מס

119,000 שח

office

תושב חוץ החזר מס בגין מכירת מניות באיגוד מקרקעין קיבל החזר מס 

80,000 שח

stock

 החזר מס ללקוחות זוג נשוי ממכירת מגרש רמת השרון

סך ההחזר 650,000 שח

הצלחנו במקביל גם להקטין היטל הכנסות גבוהות

land

 החזר מס שבח בגין מס מכירת דירה שנייה שולם מס 42,000 שח

קיבל החזר מס 22,000 שח

home

החזר מס ממכירת קרקע לבנייה רוויה 

220,000 ש"ח

החזר מס ללקוחות המשרד

החזר מס ללקוח המשרד בגין מכירת חנות

52,000 שח

shop


קבע פגישה
שלח


מיסוי מקרקעין מטופל בשתי רשויות נפרדות . מיסוי מקרקעין
בו הייצוג ניתן בחוק לעורך דין ובמס הכנסה בו הייצוג של רואה חשבון.
.
ביצוע הפעולות על ידי אדם אחד בעל רשיונות כעורך דין וכרואה חשבון
יתרון עבורך בריכוז כל הנתונים באותו מקום

החזר מס ללקוחות המשרד
מצגת מס שבח

מס שבח ניווט :

חישוב מס שבח

דוגמאות להחזר

מיסוי מקרקעין

החזר מס שבח

book3


החזר מס שבח בנתניה