החזר מס שבח בנתניה

החזר מס שבח בנתניה

מס שבח חל על מוכר הנכס, בהתאם לרווח שקיבל מעסקאות מקרקעין בישראל בלבד. מטרתו של מס שבח היא לגבות כ- 25% מס
על סכום ההפרש בין הסכום הראשוני שבו נקנתה הדירה לסכום שבו הדירה שווה כיום. הוא מוטל על הנכס מרגע רכישתו ועד למכירתו,
ומייצג את יתרת שווי המכירה שעולה על שווי הרכישה הראשונית על ידי המוכר הנוכחי. אם מדובר בנכס שנמכר לאחר שנים רבות,
עבר שיפוץ או תמ"א 38, גודל מס השבח עשוי להיות אסטרונומי ולהכביד משמעותית על מוכר הנכס.
חישוב המס מתבצע על ידי חישוב מס השבח בכל שנה שבה מוכר הנכס החזיק בו עד ליום המכירה, לצד הפחתת העלויות שהשקיע
בעל הנכס בכל שנה שחלפה

זכאים להנחות ופטורים ממס שבח

בכדי להפחית את סכום מס השבח, על מוכר הדירה להציג קבלות על כל הוצאה והוצאה שביצע על הבית.
init2
אנשים שהדירה הנמכרת היא הדירה הראשונה או היחידה שלהם, הסובלים מנכות, משתייכים למיעוט, עולים חדשים ותושבים חוזרים
או אישים שמקבלים את הדירה בירושה פטורים ממס שבח או לכל הפחות מקבלים הנחה משמעותית על תשלום המס.
אף קיימים מקרים רבים בהם דווח למשרד מיסוי המקרקעין סכום גבוה מדי של מס שבח, וכתוצאה מכך קיימת זכרות להחזר משמעותי.
בדיקת זכאות להחזר מס שבח
בכדי לעמוד על מה שמגיע לכם מכל כיוון ואולי אף לקבל פטור מלא ממס שבח, מומלץ לבדוק את נסח הטאבו של הנכס, לעמוד על תנאי
עסקת המכר בעברה ועל מצבו האישי והפיננסי של מוכר הנכס.
אף חיוני לערוך בדיקות שונות יחד עם רואה חשבון המתמחה בעולמות הפיננסים והנדל"ן, ומבין היטב כיצד לאתר את הזיכויים וההנחות
המגיעים לכם. בדיקות אלו כוללות בין היתר חישוב מס שבח בחלופות אפשריות, לאיתור חלופה אופטימלית והגשתה לרשות למקרקעין ולרשות המיסים.
התוצאות עשויות להעלות צורך בהחזר מס שבח מתוך קיזוז פסדים, ניכוי הוצאות או התחשבות בהפחתות וניכויים שהוענקו בתנאים מסוימים
או בשנת המכירה, הקלות מצד רשות המיסים ועוד.
בעקבות המורכבות הרבה של חוקי הנדל"ן בכלל וההתנהלות מול זיכויי מס שבח בפרט, כדאי ואף מומלץ לפנות לרואה חשבון המתמחה
בהחזרי מס שבח מכל כיוון.
accountant7