החזרי מס

הקדמה:

החזרי מס

הם היבט בסיסי בניהול פיננסי עבור אנשים פרטיים, עסקים וגופים הפועלים בישראל. הם משמשים כאמצעי עיקרי לדיווח על הכנסות,
לתביעת ניכויים ולמילוי חובות מס שנקבעו על ידי רשויות המס בישראל. הבנת המורכבות של החזרי מס חיונית עבור משלמי המסים לעמוד בדרישות החוק,
למזער את חבות המס ולמקסם את ההטבות הזמינות. מאמר זה נועד לספק סקירה מפורטת של החזרי מס בישראל, כולל מושגי מפתח, הליכי הגשה,
ניכויים נפוצים ואסטרטגיות לתכנון מס יעיל.
bookkeeping-accounting

סקירה כללית של מערכת המס בישראל:
א. רשויות המס: רשות המסים בישראל מנהלת ואוכפת את חוקי המס והתקנות בישראל.
ב. סוגי מיסים: המסים העיקריים בישראל כוללים מס הכנסה, מס ערך מוסף (מע"מ), מס חברות,
מס רווחי הון ועוד מיסים והיטלים שונים.
ג. שנת מס: שנת המס בישראל באה בדרך כלל אחרי השנה הקלנדרית, החל מה-1 בינואר עד ה-31 בדצמבר.

סוגי החזרי מס בישראל:
א. החזרי מס ליחידים: יחידים בישראל שאינם מחויבים להגיש דוח מס יכולים ליזום
הגשת דוח מס אם סבורים שהדוח ייצור החזר מס. רשימה חלקית של מקרים בהם קיים פטנציאל להחזר מס

מכירת נכס מקרקעין מגרש משרד חנות דירה

אדם שערך עסקת קומבינציה

שכיר שלא עבד לפחות חודש בשנה.

שכיר שעבד במספר מקומות בשנת המס.

אדם שהגיע לגיל פרישה ולא ביצע קיבוע זכויות.

אדם שהגיע לגיל פרישה מקבל קצבה מספר שנים ולא מופיעה שורה עם סכום הכנסה פטורה

או מופיעה שורה עם סכום פטור כ17000.

אדם שקיבל נכות מעל 90 אחוז בוועדה של ביטוח לאומי.

אדם שקרוב משפחה שלו הוגדר נכה בוועדה רפואית לרבות תסמונת דאון או שמשלם

על הוצאות אשפוז של קרוב.

אדם שקיבל פיצויי פיטורין חייבים במס.

אדם שקיבל פיצויי פיטורין מתוקף ירושה.

אדם שקיבל פיצוי אובדן עבודה למספר שנים מחברת ביטוח.

אישה שילדה בשנת המס.

שכיר שמשלם ביטוח חיים או ביטוח אובדן כושר מעבר להפרשות מעסיקו בעיקר משלמי משכנתאץ

אדם שמבצע רילוקיישן והפסיק עבודתו במהלך השנה.

משכיר דירה ששילם 10 אחוז מס אך רכש הדירה בשנים האחרונות ומשלם משכנתא

אישה שקיבלה דמי לידה והייתה בחופשה.

שכיר שנתן תרומות מזכות לפי ס46 ולא ביקש אישור זיכוי למעסיק.

ועוד……

ב. החזרי מס לעסקים: עסקים, לרבות תאגידים, שותפויות ועצמאים, חייבים להגיש
דוחות מס המשקפים את הפעילות העסקית, ההכנסות וההוצאות שלהם.

אפשרויות להגשת דוח מתקן לקבלת החזרים
מס ערך מוסף
בעסקת קומבינציה—קבלן
בקבלת פיצוי על ביטול עסקה למשל קבלן אולם אירועים ואחרים
קבלת פיצוי מכל גורם
חוב אבוד לקוח
מס רכישה
החזר מס שבח
יזם תמא פינוי בינו קומבינציה ורכישת קרקע
יחד רכישת קרקע בנסיבות מסוימות נכה. עולה חדש ועוד…
ביטוח לאומי
משכירי נכסים בישראל ובעולם
בעלי חברות בארצות הברית מסוג llc
חברות מס הכנסה
בדיקת בסיס הדיווח
מפעל מאושר
ייצוא עקיף
החזרי מס

נהלי הגשה ומועדים:
א. מועדי הגשה: המועד האחרון להגשת דוחות מס בישראל משתנה בהתאם לסוג הנישום ואופי ההכנסה.
ב. הגשה אלקטרונית: ה-ITA מעודדת את משלמי המסים להגיש את החזרי המס שלהם באופן אלקטרוני באמצעות הפורטל המקוון שלו,
המספקת שיטה מאובטחת ויעילה להגשה.
ג. הגשת דוחות אישית: נישומים שאינם מסוגלים להגיש באופן אלקטרוני יכולים להגיש דוחות מס על נייר בדואר או באופן אישי במשרדי מס
ייעודיים. אך מומלץ שיעשו זאת על ידי רואה חשבון נחשפנו למקרים שאדם הגיש דוח בציפיה להחזר מס אך בפועל התברר כי הוא חייב מס.

מרכיבי החזרי מס:
א. מידע אישי: משלמי המסים חייבים לספק פרטים אישיים מדויקים, לרבות מספרי זיהוי, פרטי קשר ומצב משפחתי.
ב. מקורות הכנסה: יש לדווח על כל מקורות ההכנסה, לרבות הכנסה מעבודה, הכנסה מעסק, הכנסה מהשקעות והכנסה מדמי שכירות.
ג. ניכויים והוצאות מותרות: נישומים יכולים לתבוע ניכויים וקצבאות שונות, כגון ריבית על משכנתא, תרומות לצדקה, הוצאות רפואיות והוצאות חינוך.
ד. זיכוי מס: הזיכוי מס מסוימים זמינים לנישומים זכאים, לרבות זיכויים לילדים, חינוך והפקדות לקרנות פנסיה.

אסטרטגיות תכנון מס:
א. עיתוי הכנסות והוצאות: נישומים יכולים לתזמן אסטרטגית את ההכרה בהכנסה ותשלום ההוצאות כדי לייעל את מצב המס שלהם.
ב. חיסכון פנסיוני: תרומות לתוכניות פנסיה מאושרות וחשבונות חיסכון לפנסיה עשויות להיות ניתנות לניכוי מההכנסה החייבת במס, תוך מתן הטבות מס.
ג. תכנון השקעות: משלמי המסים צריכים לשקול את השלכות המס של החלטות השקעה, לרבות מס רווחי הון ומיסוי דיבידנד.

ציות וניהול סיכונים:
א. שמירת תיעוד: שמירה על רישומים ותיעוד מדויקים חיונית לביסוס הכנסות, הוצאות, ניכויים וזיכויים במס במקרה של ביקורת.
ב. ציות למס: נישומים חייבים לציית לכל חוקי המס והתקנות הרלוונטיים כדי להימנע מקנסות, חיובי ריבית והשלכות משפטיות אפשריות.
ג. ייעוץ מקצועי: קבלת הכוונה מיועצי מס מוסמכים, רואי חשבון או מומחים משפטיים יכולים לעזור לנישומים לנווט סוגיות מס מורכבות
ולהבטיח ציות לחוקי המס בישראל.

סיכום:
החזרי מס הם היבט קריטי באחריות פיננסית לפרטיים ולעסקים בישראל. על ידי הבנת הדרישות, נהלי ההגשה, הניכויים ואסטרטגיות תכנון המס
המתוארות במדריך זה, נישומים יכולים לנהל ביעילות את חובות המס שלהם, למזער את חובות המס ולהשיג עמידה בחוקי המס בישראל. ניהול
מס פרואקטיבי, יחד עם ייעוץ מקצועי ותכנון אסטרטגי, יכולים לתרום ליציבות פיננסית, ושגשוג ארוך טווח בסביבת המס הדינמית של ישראל.
יחד עם זאת מי שאינו מגיש דוח למס כדאי שיבצע בדיקה אחת לכמה שנים באנצעות רואה חשבון אם תשלומי המס שלו נכונים.

החזרי מס

ששון שמש רואה חשבון ועורך דין, שותף מנהל
רו"ח מוסמך ע"י מועצת רואי חשבון בישראל משנת 1980.
עו"ד מוסמך ע"י לשכת עורכי הדין בישראל משנת 2008.
חברות ופעילות בגופים מקצועיים
· לשכת רואי חשבון בישראל, חבר ועד מיסים מחוז תל אביב.
-חבר המועדון הפיננסי של לשכת רואי חשבון (חשבים ומנהלי כספים),
– סניף נתניה-חדרה: יו"ר ועדת הקשר לשעבר עם רשות המס, יו"ר ועדת הקשר מול רשויות: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי.
·לשכת עורכי הדין בישראל, מחוז תל אביב.
חבר ועדת מיסים – חבר ועדת קניין.חבר ועדת מיסוי מקרקעין